Polityka prywatności - FATTO Deweloper

Polityka prywatności

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest firma FATTO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-775,
ul. Zacisze 16A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000444028 NIP 9291851634,
Regon 081098208

2. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Mailowo, pod adresem: [email protected]

3. DO JAKICH CELÓW PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

W czasie rozmów telefonicznych i/lub wizyty w biurze.

4. PRZETWARZAMY TWOJE DANE:

 • W celach przedstawienia oferty,
 • W celu realizacji przepisów prawa,
 • Zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
 • Dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki
  podatkowe i rachunkowe,
 • Wystawianie dokumentów księgowych

5. PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem
oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec
nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. Przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele
wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej
niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej
niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres
ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

6. KOMU BĘDĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez nas. Wyjątkiem od
tej zasady są sytuacje gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku
prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom
odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe
  będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych
  osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym
  usługi pocztowe i kurierskie, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom
  narządzi informatycznym, Kancelarii Notarialnej, Kancelarii radców Prawnych.

W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W
takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych.
Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas
ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym
na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom –
w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

7. TWOJE NOWE PRAWA

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania,
usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO.
Więcej o sposobie realizacji swoich praw dowiesz się z Polityki Prywatności.

8. CZY TWOJE DANE BĘDĄ PROFILOWANIE?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
profilowane.

зв'яжіться з нами

Запитання?

Ми раді відповісти на ваші запитання та розповісти про нашу пропозицію.

Ви також можете скористатися формою.

офіс продажів +48 531 260 121